Další údaje o škole a společnosti

Škola:

Název: Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s. r. o.
Sídlo: U Trojice 336, 763 62 Tlumačov
Zápis v rejstříku škol a ŠZ: ano
IZO ředitelství: 610 500 627
IČO: 25571079
Datum založení: 01.09.1999
Součásti: mateřská škola – kapacita 30 dětí

ŠJ výdejna – kapacita 30 dětí

Zřizovatel: “VIA VITAE”, z. s., Napajedla

Společnost:

Název: Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s. r. o.
Sídlo: U Trojice 336, 763 62 Tlumačov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 25571079
Datum zápisu: 29.07.1999
Spis. značka: C 33029 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární orgán: Bc. Ludmila Stodůlková, jednatelka