Naši školu podporují

 

,,Opravdový přítel je ten, který první přijde,
když celý svět odejde.“

autor neznámý

MŠMT – Rozvojový program „KOMPENZAČNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2015

Naše škola se přihlásila do výše uvedeného rozvojového programu MŠMT s cílem získat finanční podporu pro nákup dalších moderních výukových prostředků a technologií k výuce dětí. Ve schvalovacím řízení jsme uspěli a v roce 2015 nám byly ministerstvem poskytnuty prostředky ve výši 25 700 Kč.

Z prostředků dotace byly zakoupeny pomůcky ve složení, jak byly ministerstvem schváleny:

  • 1 soubor výukových PC programů Sada Méďa – multilicence,
  • 1 elektronický komunikátor s hlasovým výstupem Go Talk 9+

Nové výukové prostředky budou sloužit k interaktivnímu vzdělávání všech dětí, nejvíce pomohou dětem s poruchami komunikace. Pomůcky jsou variabilní a dobře využitelné u dětí s různou intelektovou úrovní.

Výukové PC programy využívají pedagogové pro speciální individuální i skupinovou práci s dětmi. Výhodou programů je jejich jednoduché ovládání, jasné zadaní úkolů se zvukovým výstupem, který děti průběžně pozitivně motivuje. Upozornění na chybu není v tomto případě pro děti stresujícím faktorem.

Komunikátor Go Talk 9+ je využíván u dětí s narušenou komunikační schopností. Slouží jako prostředek k vyjadřování osobních potřeb, volbě činností nebo výběru hraček. Nespornou výhodou je, že komunikátory lze nastavovat každému dítěti „na míru“.

Nové pomůcky, jako podpůrné prostředky pro rozvoj komunikace, budou intenzivně využívány i u dalších dětí.

MŠMT – Rozvojový program „PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2013/2014“

Naše škola se přihlásila do výše uvedeného rozvojového programu MŠMT s projektem podpora MŠMTNovou cestou ke komunikačním kompetencím dnes a denně“.
Za svůj cíl si stanovila zkvalitnit, prohloubit a rozšířit logopedickou péči u dětí všech tříd.

Projekt MŠ Klubíčko byl ministerstvem podpořen a škola tak získala jedinečnou příležitost k nákupu moderních, nákladných, kvalitních a pro děti atraktivních pomůcek pro logopedickou práci.

podpo3Za částku ve výši 89 518 Kč, z níž dotace činila 70 131 Kč (tj. 78%) a vlastní spoluúčast školy 19 387 Kč (tj. 22%), byly zakoupeny:

  • 3 ks výkonných tabletů Acer Iconia k instalaci speciálních výukových programů,
  • výukové logopedické PC programy ALTÍK, BREBTA, MENTIO Hlas a Zvuky,
  • 1 ks elektronický komunikátor s hlasovým výstupem Go Talk 20+,
  • další pomůcky a hry pro logopedickou práci s dětmi,
  • odborná literatura k logopedii

Velikou předností moderních technických výukových prostředků je široká nabídka při volbě zaměření práce, možnost výběru z celé škály úloh a jejich přizpůsobování každému konkrétnímu dítěti. Tyto výukové prostředky jsou využívány nejen u dětí s vadami řeči, ale též u dětí s dalšími druhy postižení – při rozdílné úrovni jejich intelektu!

Výukové programy jsou zaměřeny na podporu a rozvoj komunikace, podporují u dětí zájem, pozornost, přesnost, výkonnost, ochotu k práci. Hlasový výstup je ke spolupráci vhodně motivuje. Děti se učí dobře zvládat práci s chybou, neúspěch při učení je neodrazuje, naopak – samy se snaží o lepší výsledky.

Pozitivní výsledky se u dětí projevují v rychlejším vybavování pojmů, postupně se rozšiřujícím obsahu aktivního i pasivního slovníku, živější komunikaci, zlepšování orientace v běžných situacích.

podpo podpo2

 

Děkujeme MěÚ Otrokovice za dotační podporu v roce 2010

Dotace na nákup hudebních nástrojů (kytara, varhany a perkusy) v hodnotě 8 680 Kč