Hlavní budova MŠ Klubíčko Tlumačov
Poskytujeme kvalitní alternativu předškolního vzdělávání pro děti s různými druhy handicapu.

Kdo jsme?

Logo MŠ

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov je speciální soukromé předškolní zařízení, které se zabývá výchovou
a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Zaměřena je především na péči o děti s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a mentálním postižením v kombinaci s dalšími handicapy.

Hlavním úkolem školy je všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, dosažení co nejvyšší míry jeho soběstačnosti a připravenosti pro školu i pro život. Samozřejmostí je respektování individuality každého dítěte, jeho potřeb, schopností a možností.

„Speciálně pedagogická péče na míru každému dítěti zvlášť.“

Nejvýznamnějším předpoklad v tomto smyslu učinili pedagogové detailním rozpracováním metody STRUKTUROVANÉHO UČENÍ, vytvořením vlastních systémů, přístupů a jejich aplikací v podmínkách školy.

Současně probíhal vývoj a ověřování vlastního originálního pojetí soustavy prvků pro strukturované učení a dalších pomůcek. Inovativní ztvárnění a uživatelský komfort nových prvků v plné míře splňují nároky na pomůcky nové generace u nás i v zahraničí. Jejich kvality a přednosti s běžně užívanými jsou nesrovnatelné.

„Skladebná soustava prvků systému strukturovaného učení FOR AUTI®“

Prvky, které patří do Soustavy prvků Systém prvků strukturovaného učení FOR AUTI® jsou chráněny užitným vzorem, jejich kopírování a volné šíření je zakázáno. Důvodem ochrany je zajištění funkční spolehlivosti systému při jeho převzetí a zamezení vzniku chyb při neodborném kopírování.

Ve škole s dětmi pracují odborní pedagogové se zaměřením na speciální pedagogiku, specializací: psychopedie, komunikační techniky, logopedie, surdopedie, somatopedie, poruchy učení a chování aj.). Kvalita pedagogické práce je na vysoké odborné úrovni. Při vzdělávání dětí uplatňují pedagogové dokonale promyšlené přístupy, sledují moderní vzdělávací trendy, zvažují jejich vhodnost pro děti naší školy a vybrané zavádějí je do praxe.

Nahlédněte k nám

  • Vstupní šatna
    Vstupní šatna
  • Budova MŠ
    Budova MŠ

Kapacita MŠ

3 třídy

Kapacita tříd

30 dětí

Rychlý kontakt

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o.
U Trojice 336
763 62 Tlumačov

Podívejte se na náš Facebook!

Telefony:
577 929 011, 733 177 628

E-mail:
skolka.klubicko@gmail.com