Domů » Určeno rodičům » Školné a stravné

Školné a stravné

Termíny pro úhrady školného a stravného ve školním roce 2023/2024

Dnem pro úhrady za stravování a vzdělávání dětí (stravné a školné) je vždy STŘEDA. Čas pro úhrady je stanoven na dobu od 7,00 do 10.30 hodin, zaplatit je však potřeba nejpozději do 14.30 hodin. Úhrady za děti jsou prováděny měsíčně, zpětně, dle skutečnosti uplynulého měsíce. Termíny pro úhrady jsou stanoveny na tyto dny:

11. října 2023

8. listopadu

13. prosince

10. ledna 2024

14. února

13. března

10. dubna

15. května

12. června

10. července

21. srpna

11. září

V Mateřské škole Klubíčko nejsou vyžadovány zálohové platby. Vždy a bezpodmínečně však musí být ve stanovený den vyrovnány platby za všechny děti, to zn. i za ty, které v daný den nejsou přítomny ve škole. V odůvodněných případech je možno úhradu provést dříve, odložit platbu na pozdější termín nelze! Potvrzení o úhradě bude vystaveno na požádání.

Aktuální výše školného za měsíc

Při docházce 1 a více dnů v měsíci400 Kč
Při docházce 0 dnů za měsíc0 Kč

Aktuální výše stravného

Věková kategoriepřesnídávka vč. pitného režimuobědsvačinka
Děti do 6 let26,00 Kč46,00 Kč20,00 Kč
Děti nad 6 let26,00 Kč54,00 Kč20,00 Kč

Plná cena stravného

  • hradí se za neodhlášenou stravu za druhý a další následující dny absence dítěte ve škole! (Pro první den absence platí běžná úplata s tím, že v tento den do 13.00 hodin lze neodhlášenou stravu odebrat ve výdejně školy)
Věková kategoriepřesnídávka vč. pitného režimuobědsvačinka
Děti do 6 let40,00 Kč92,00 Kč31,00 Kč
Děti nad 6 let40,00 Kč100,00 Kč31,00 Kč