Domů » Určeno rodičům » Školné a stravné

Školné a stravné

Termíny pro úhrady školného a stravného ve školním roce 2021/2022

Dnem pro úhrady za stravování a vzdělávání dětí (stravné a školné) je vždy STŘEDA. Čas pro úhrady je stanoven na dobu od 7,00 do 10.30 hodin, zaplatit je však potřeba nejpozději do 14.30 hodin. Úhrady za děti jsou prováděny měsíčně, zpětně, dle skutečnosti uplynulého měsíce. Termíny pro úhrady jsou stanoveny na tyto dny:

13. října 2021

10. listopadu

8. prosince

12. ledna 2022

16. února

9. března

13. dubna

11. května

8. června

13. července

24. srpna

14. září

V Mateřské škole Klubíčko nejsou vyžadovány zálohové platby. Vždy a bezpodmínečně však musí být ve stanovený den vyrovnány platby za všechny děti, to zn. i za ty, které v daný den nejsou přítomny ve škole. V odůvodněných případech je možno úhradu provést dříve, odložit platbu na pozdější termín nelze! Potvrzení o úhradě bude vystaveno na požádání.

Aktuální výše školného za měsíc

Při docházce 1 a více dnů v měsíci400 Kč
Při docházce 0 dnů za měsíc0 Kč

Aktuální výše stravného

Věková kategoriepřesnídávka vč. pitného režimuobědsvačinka
Děti do 6 let22,50 Kč38,50 Kč17,00 Kč
Děti nad 6 let22,50 Kč45,50 Kč17,00 Kč

Plná cena stravného

  • hradí se za neodhlášenou stravu za druhý a další následující dny absence dítěte ve škole! (Pro první den absence platí běžná úplata s tím, že v tento den do 13.00 hodin lze neodhlášenou stravu odebrat ve výdejně školy)
Věková kategoriepřesnídávka vč. pitného režimuobědsvačinka
Děti do 6 let37,00 Kč84,00 Kč31,00 Kč
Děti nad 6 let37,00 Kč91,00 Kč31,00 Kč