Školné a stravné

Termíny pro úhrady školného a stravného ve školním roce 2020/2021

Dnem pro úhrady za stravování a vzdělávání dětí (stravné a školné) je vždy STŘEDA. Čas pro úhrady je stanoven na dobu od 7,00 do 10.30 hodin, zaplatit je však potřeba nejpozději do 14.30 hodin.  Úhrady za děti jsou prováděny měsíčně, zpětně, dle skutečnosti uplynulého měsíce. Termíny pro úhrady jsou stanoveny na tyto dny:

14. října 2020

11. listopadu

9. prosince

13. ledna 2021

10. února

17. března

14. dubna

12. května

9. června

7. července

18. srpna

8. září

V Mateřské škole Klubíčko nejsou vyžadovány zálohové platby. Vždy a bezpodmínečně však musí být ve stanovený den vyrovnány platby za všechny děti, to zn. i za ty, které v daný den nejsou přítomny ve škole. V odůvodněných případech je možno úhradu provést dříve, odložit platbu na pozdější termín nelze! Potvrzení o úhradě bude vystaveno na požádání.

Aktuální výše školného za měsíc

Při docházce 1 a více dnů v měsíci

       400 Kč

Při docházce 0 dnů za měsíc

            0 Kč

 

Aktuální výše stravného

Věková kategorie

přesnídávka vč. pitného režimu

oběd

svačinka

Děti do 6 let

19,00 Kč

36,00 Kč

17,00 Kč

Děti nad 6 let

19,00 Kč

42,00 Kč

17,00 Kč

 

Plná cena stravného

hradí se za neodhlášenou stravu za druhý a další následující dny absence dítěte ve škole! (Pro první den absence platí běžná úplata s tím, že v tento den do 13.00 hodin lze neodhlášenou stravu odebrat ve výdejně školy)

Věková kategorie

přesnídávka vč. pitného režimu

oběd

svačinka

Děti do 6 let

29,00 Kč

68,00 Kč

26,00 Kč

Děti nad 6 let

29,00 Kč

74,00 Kč

26,00 Kč