Domů » Určeno rodičům » Stravování – jídelníček

Stravování – jídelníček

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe.“

John Lennon

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [583.24 KB]

Seznam alergenů

Školní stravování dětí je zajištěno prostřednictvím vlastní výdejny, jídla dovážíme ze školní kuchyně Základní školy Tlumačov. Školní stravování zahrnuje jídla: přesnídávka, oběd, svačinka a celodenní pitný režim. Snídaně ve škole dětem podávány nejsou.

Rozsah stravování dítěte ve škole se stanovuje tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno ve škole, stravovalo vždy.

Školní stravování je poskytováno pouze ve dnech přítomnosti dítěte ve škole, vyjma prvního dne nepředvídané nepřítomností dítěte ve škole, např. nemoci. Za neodhlášenou stravu v dalších dnech absence dítěte je nutno uhradit plné stravné, tj. stravné včetně věcných a osobních nákladů (stanoveno vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

V odůvodněných případech, tj. kdy dítě potřebuje další nebo jiná jídla, než školní stravování může poskytnout (tj. dietní stravování, zvláštní stravovací režim, nácvik sycení, pedagogický nácvik konzumace nových jídel), je zákonnému zástupci umožněno potřebné potraviny pro dítě do školy dodávat.

Pro dodávání vlastních potravin a jídel do výdejny platí přesná pravidla, s nimi je zákonný zástupce předem seznámen, srozuměn a písemně se zaváže je dodržovat.

Seznam alergenů a aktuální jídelníček dodávající školní jídelny ZŠ Tlumačov má pomoci rodičům dětí se specifickými stravovacími potřebami řídit stravování dětí, kontrolovat a vybírat vhodná jídla. Na našich stránkách zveřejníme aktuální jídelníček vždy hned poté, co jej od dodavatele jídel obdržíme.