Domů » Vzdělávání v MŠ » Strukturované učení » Systém strukturovaného učení FOR AUTI®

Systém strukturovaného učení FOR AUTI®

„Je úžasné, co děti dokáží,
když jim k tomu dáme příležitost.“

Linda Dobson

Dítě se o struktury systému skutečně opírá a věří mu. Selhání systému zbavuje dítě pevné opory, uvádí jej do nejistoty, obav, frustrace.Skladebná soustava prvků systému strukturovaného učení FOR AUTI® je trojrozměrnou strukturou, určenou dětem, které potřebují vyšší míru podpory. Pro dítě je přehledná, velmi dobře srozumitelná, lehce ovladatelná. Prostřednictvím barvy, symbolů a jejich umístění přejímá dítě informace a pokyny o čase (kdy), místě (kde) a dění (co). Podle nich se řídí, orientuje, vykonává činnosti a učí se samostatnosti. Manipulační jednoduchost a nenáročnost na motorické schopnosti umožňuje dítěti velkou míru samostatnosti.

Výroba a šíření skladebné soustavy prvků systému strukturovaného učení FOR AUTI® je licencovaná, je užitným vzorem, chráněným proti volnému šíření a kopírování zápisem u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR  (zák. č. 478/1992 Sb.). Důvodem ochrany je spolehlivé zajištění funkčnosti systému při jeho převzetí jinými uživateli (použití správných komponentů a jejich ergonomických parametrů). 

Strukturovaný systém FOR AUTI® a všechny jeho prvky, variabilně uzpůsobitelné strukturované krabice, složky na úkoly s  magnetickou deskou, mnoho dalších pomůcek pro strukturované učení, široký sortiment materiálů pro jejich zhotovování i speciální pracovní stoly pro autisty je možno nakoupit ve speciálním e-shopu www.klickyproauticky.cz.

Režim dne
Režim dne

Prvky soustavy FOR AUTI® jsou založeny na čtyřech základních barvách – červená, modrá, žlutá a zelená. Sada má vždy jednotné barevné provedení a doplňuje se barvou doplňkovou (opět červenou, modrou, žlutou, zelenou), vždy jinou, než je zvolená základní barva sady.

Skladebná soustava prvků systému strukturovaného učení FOR AUTI® obsahuje následující prvky:

  • Režim dne (kovová deska, opatřená magnetickou fólií) v základních barvách k chronologickému umístění symbolů činností v pořadí, jak je bude dítě vykonávat
  • Kartičky pro symbol opatřené magnety, sloužící jako podklad k upevnění symbolů (trojrozměrných předmětů, obrázků) označující jednotlivé činnost
  • Karty pro stanoviště (kovové desky, opatřené magnetickou fólií) v základních barvách k označení jednotlivých stanovišť a k umístění symbolů označujících činnosti, které na těchto stanovištích mají být vykonávány.
  • Krabice pro odkládání symbolů ukončených činností
  • Tranzitní karta + krabičky k jejímu odkládání na stanovištích
  • Krabice na strukturované úkoly s variabilním členěním vnitřního prostoru na 1 + 1 až 10 oddílů pomocí vkládacích přepážek.
Kartička pro symbol
Kartička pro symbol
Krabice pro odkládání symbolů
Krabice pro odkládání symbolů
Krabičky pro odkládání tranzitní karty
Krabičky pro odkládání tranzitní karty
Karta pro stanoviště
Karta pro stanoviště
Tranzitní karta (zatím bez barvy)
Tranzitní karta (zatím bez barvy)
Krabice na strukturované úkoly
Krabice na strukturované úkoly
Struktura k naplnění
Struktura k naplnění

Způsob fungování systému:

Základem je lišta denního režimu (Režim dne), na níž jsou v časové posloupnosti umístěny symboly všech činností, které bude dítě provádět, či se jich bude účastnit. Pohledem na aktuální symbol – předmět či sdělení na kartičce (Kartička pro symbol), zjistí zadání a odchází na vymezené a označené stanoviště (Karta pro stanoviště), aby úkol splnilo. Karta pro stanoviště je navržena ve variantě užší – pro děti se schopností samostatné orientace a širší – pro děti, které mají potíže se zapamatováním zadání. V tom případě si dítě symbol z lišty denního režimu bere s sebou, po vyhledání správného stanoviště jej přikládá ke stejnému symbolu na kartě pro stanoviště. Porovnáním symbolů zjišťuje správnost svého umístění v prostoru. Po splnění úkolu se dítě vrací zpět k liště denního režimu a odhazuje symbol ukončeného úkolu do krabice, umístěné pod lištou denního režimu (Krabice pro odkládání symbolů).

Některé děti potřebují ještě navíc posílit a zvizualizovat pohyb mezi stanovišti. K tomuto slouží další pomůcka – barevná karta (Tranzitní karta), s níž je dítě trvale ve spojení. S kartou v ruce putuje mezi lištou denního režimu a stanovišti, která jsou vybavena krabičkami na její odkládání (Krabička na tranzitní kartu). Tranzitní karta dítěti umožňuje kontrolu aktuálního místa pobytu, odchod ze stanoviště po splnění zadaného úkolu a přesun na stanoviště další.

Pro vzdělávací činnost jsou vytvořeny krabice (Krabice na strukturované úkoly). Základem krabice je vždy zásobník, ze kterého dítě vybírá pracovní materiál, umísťuje ho do struktur dle zadání a případně s ním dále pracuje. Prostor krabice je uzpůsoben k variabilnímu členění pomocí vkládacích přepážek. Jednoduchou manipulací s vybranými přepážkami je možno vyrobit nejrůznější struktury a připravit tak prostředí pro různé úkoly rozdílné náročnosti.