Domů » Vzdělávání v MŠ » Koncepce vzdělávání » Spolupráce s odborníky

Spolupráce s odborníky

,,Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk.
První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.“

autor neznámý

školská poradenská zařízení:

 • SPC při MŠ a ZŠ speciální Kroměříž
 • SPC při ZŠ a MŠ logopedické Brno, pracoviště Kroměříž
 • SPC pro sluchově postižené Val. Meziříčí, pracoviště Zlín
 • SPC Zlín, Zlín – Jižní Svahy
 • SPC Duha při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín, Lazy
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, pobočky Zlín a Kroměříž

střediska rané péče:

 • Středisko rané péče EDUCO Zlín
 • Středisko rané péče SPRP Olomouc

školy:

 • ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice
 • ZŠ a MŠ speciální, Kroměříž
 • ZŠ T.G.Masaryka Otrokovice
 • ZŠ Tlumačov
 • MŠ se zaměřením na speciálně pedagogickou péči o děti
 • MŠ běžné

zdravotníci a zdravotnická zařízení:

 • odborní lékaři: dětský neurolog, dětský psychiatr
 • odborná pracoviště FDN
 • pediatři
 • odborníci na rehabilitační péči
 • klinický logoped
 • klinický psycholog

Zlínský kraj

 • odbor školství mládeže a sportu