Domů » Určeno rodičům » Zápis dětí

Zápis dětí

„Ať už má člověk postižení jakéhokoliv druhu,
vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci.“

autor neznámý

Zápis dětí do MŠ pro následující školní rok se uskutečňuje každoročně měsíci květnu. O termínu a době zápisu škola informuje prostřednictvím webových stránek, oznámením na nástěnce před vstupem do objektu školy a prostřednictvím plakátků, rozmístěných v terénu.

Děti mohou být do MŠ přijaty taktéž průběhu školního roku, pokud má škola aktuálně volné místo.

Do školy se přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let, vzhledem k zaměření školy a potřebám dětí je možné přijmout děti mladší nebo starší.

Do Mateřské školy Klubíčko jsou přijímány děti se specifickými vzdělávacími potřebami, indikovanými speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou, odborným lékařem, příp. jiným odborníkem nebo odborným pracovištěm, pečujícím o dítě.  Po dohodě s ředitelkou školy mohou být tyto doklady škole dodány dodatečně, po vyšetření dítěte.

Seznam dokladů k zařazení dítěte do MŠ Klubíčko Tlumačov:

  • Doporučení ke vzdělávání (vystaví SPC nebo PPP)
  • příp. další zprávy z odborných vyšetření dítěte