Domů » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevMateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o.
2. Důvod a způsob založeníMateřská škola byla zřízena 1. 9. 1999, datum zápisu do OR 29. 7. 1999, spisová značka C 330269 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatel “VIA VITAE”, z. s., Napajedla. Součástí MŠ je i ŠJ výdejna.
3. Organizační strukturaOrganizační struktura viz. dokumenty
4. Kontaktní spojeníKontakty viz https://www.skolka-klubicko.cz/kontakt/
4.1 Kontaktní poštovní adresaU Trojice 336
763  62 Tlumačov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuStejná jako poštovní.
4.3 Úřední hodinyPracovní dny 9.00 – 15.00 po tel. domluvě
4.4 Telefonní čísla577 929 011, 733 177 628
4.5 Adresa internetových stránekhttps://www.skolka-klubicko.cz
4.6 Adresa podatelnyStejná jako poštovní.
4.7 Elektronická adresa podatelnyskolka.klubicko@gmail.com
4.8 Datová schránka92akhq3
5. Případné platby lze poukázat157 892 975/0300 ČSOB
6. IČO25571079
7. Plátce daně z přidané hodnotynejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůŠkolní vzdělávací program
Roční plán
Školní řád
Organizační struktura
Vnitřní směrnice
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informaceInformace lze získat na adrese školy u ředitele. O informace lze žádat osobně, písemně nebo elektronicky.
10. Příjem podání a podnětůŽádosti a další podání adresovat ředitelce školy na adresu školy.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisyZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění • Vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup • Pokyn MŠMT č. j. 31 479/99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce • Vyhláška MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy • Nařízení vlády ČR č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů • Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění• Vnitřní řády a směrnice vydané ředitelkou školy
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací Informace jsou poskytovány zdarma, v souvislosti s odesláním informací žadateli se škola řídí platnou sazbou České pošty, a.s., případně dalších organizací zajišťujících doručení zásilky.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvŠkola nedisponuje licenčními smlouvami.
13.2 Výhradní licenceŠkola neposkytuje výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímŠkola nedisponuje výročními zprávami.