Domů » Vzdělávání v MŠ » Organizace provozu školy » Režim dne

Režim dne

,,To, co se jednou naučíš,
ti už nikdy nikdo nevezme“

autor neznámý

   7.00 –   8.00Přicházení dětí
Volné a námětové hry
   8.00 –   8.30Speciálně pedagogická práce skupinová
   8.30 –   9.00Preventivní zdravotní pohybové aktivity a rozvoj motoriky
   9.00 –   9.30Hlavní vzdělávací nabídka
   9.30 – 10.00přesnídávka
 10.00 – 11.30Pobyt venku
 11.30 – 12.30oběd
 12.30 – 14.00Odpolední odpočinek
 14.00 – 14.30svačinka
 14.15 – 15.15Strukturovaná tematicky zaměřená nabídka činností
Nabídka doplňkových programů
odcházení dětí
Doplňkové programy:
 12.30 – 14.00Nabídka socializačních prožitků a zkušeností – každodenně
 14.15 – 15.15Ostatní programy – každý program 1x týdně
Výčet doplňkových programů:
  • Nabídka socializačních prožitků a zkušeností
  • Předškolák a Grafomotorika
  • Logohrátky
  • Bazální stimulace