Domů » Vzdělávání v MŠ » Organizace provozu školy » Plán aktivit a činností pro období školního roku 2022/2023

Plán aktivit a činností pro období školního roku 2022/2023

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním
a odkládáním, život utíká.“

Seneca

Září 2022
Zahájení nového školního roku 2022/2023, postupný nástup a adaptace nových dětí
Zapracování nových pedagogických pracovníků
Zpracování IVP na období 9. – 12. 2022
Zavedení/ustálení režimu speciálně pedagogické a vzdělávací práce ve třídách: společně, skupinově, individuálně
Zjišťování/ověřování vývojové úrovně dětí (EHP, PDI)
Školní informativní schůzka pro rodiče

Říjen 2022
Konzultace se zákonnými zástupci k IVP na 9. -12. 2022, revize osobních údajů v Dotazníku, zapsání změn
Zjišťování/ověřování vývojové úrovně dětí (EHP, PDI)
Zapojení rodin dětí do podzimní výzdoby školní zahrady (výrobky z dýní, kaštanů a dalších přírodnin)
Podzimní výzdoba budovy školy
Podzimní zahradní hrátky pro děti a jejich rodiny, včetně pozvání dětí, které již nastoupily do ZŠ
Podzimní prázdniny

Listopad 2022
Příprava ročních inventur majetku za 2022
Cvičný požární poplach

Prosinec 2022
Vyrábění novoročních přáníček
Mikulášská návštěva ve školce
Vánoční výzdoba školy
Těšíme se na Vánoce – společný program s dětmi všech tříd
Vánoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
Roční inventury majetku za rok 2022
Vánoční prázdniny

Leden 2023
Vyhodnocení IVP za období 9. – 12. 2022, zpracování IVP na období 1. – 3. 2023
Konzultace se zákonnými zástupci k ukončenému IVP za 9. -12. 2022 a novému na 1. – 3. 2023
Revize vývojové úrovně dětí (EHP, PDI), dle potřeby zpřesnění péče
Vyhodnocení výsledků ročních inventur majetku 2022

Únor 2023
Třídní schůzky pro rodiče dětí dle tříd
Vypracování evaluačních zpráv dle tříd za období 1. pololetí školního roku 2022/2023
Jarní prázdniny

Březen 2023
Školní karneval (včetně přípravy masek, soutěží)
Cvičný požární poplach

Duben 2023
Vyhodnocení IVP za období 1. – 3. 2023, zpracování IVP na období 4. – 6. 2023
Konzultace se zákonnými zástupci k ukončenému IVP za 1. – 3. 2023 a novému na 4. – 6. 2023
Spolupráce se ŠPZ – vypracování zpráv, vyhodnocování podpůrných opatření
Příprava pravidelné roční výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích
Velikonoční prázdniny

Květen 2023
Výroba dárečků pro maminky ke Svátku matek
Konzultační den a zápis dětí pro školní rok 2023/2024
Vernisáž výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích

Červen 2023
Dětský den v MŠ, soutěžení na školní zahradě
Školní fotografování
Spolupráce se ŠPZ k přijímání nových dětí – odsouhlasení Doporučení ke vzdělávání pro šk. r. 2023/2024
Vycházka předškoláků do 1. třídy ZŠ Tlumačov
Školní výlety a vycházky
Ukončení školního roku, zahradní grilování – odpoledne pro děti a jejich rodiče

Červenec 2023
Vyhodnocení IVP za 4. – 6. 2023 a shrnutí za školní rok
Konzultace se zákonnými zástupci k ukončenému IVP za 4. – 6. 2023 a shrnutí za školní rok
Vypracování autoevaluačních zpráv dle tříd za období 2. pololetí a shrnutí za školní rok 2022/2023
Vyhodnocení TVP za školní rok 2022/2023
Prázdninový provoz školy
Letní prázdniny

Srpen 2023
Letní prázdniny
Celkové zhodnocení školního roku 2022/2023
Příprava na nový školní rok 2023/2024
Vypracování a odsouhlasení Ročního plánu na školní rok 2023/2024

____________________________________________________
Plán může být průběžně upravován a doplňován o aktuální akce