Domů » Vzdělávání v MŠ » Strukturované učení » Využití nejen pro děti s autismem

Využití nejen pro děti s autismem

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
M. Montessori

Strukturované učení jako nejefektivnější prostředek pomoci dětem s autismem

Strukturované učení je moderní, dobře propracovaný, promyšlený a velmi účinný systém, vytvořený pro speciální péči, podporu a rozvoj lidí s autismem. v českém školství je užíván při vzdělávání dětí a žáků s autismem již od 90. let min. století. Jeho uplatnění se postupně dále rozšiřuje na další kategorie postižení – s úspěchem se setkává u dětí s  poruchami autistického spektra (PAS), mentálním postižením, poruchami komunikace (vývojová dysfázie), poruchami pozornosti, chování (ADD, ADHD), či kombinací těchto poruch..

Strukturované učení vychází z programu TEACCH (volně přeloženo Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children – péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci), vytvořeného cca před 30 lety v Americe (Severní Karolína) ve spolupráci rodičů a profesionálů k vyvrácení tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné. Tento modelový program péče o lidi s autismem v každém věku s vědecky ověřenou efektivitou se brzy rozšířil i v Evropě.

Stejně, jako musí být individuální způsob práce s každým dítětem s výše uvedenými specifickými vzdělávacími potřebami, tak musí být uzpůsobeno pro dítě prostředí a pomůcky. Řada poznatků a pravidel, souvisejících s diagnózou autismu, umožňuje vytvářet a dále vylepšovat podmínky pro péči, vzdělávací práci i pohodu a spokojenost dětí.

Autismus je celoživotním postižením, zasahujícím celou osobnost dítěte. Dítě nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá, nedovede správně vyhodnocovat informace, které k němu směřují. Obtížně a odlišně pak informace zpracovává, nezvykle reaguje na běžné podněty. Není-li mu poskytnuta podpora, žije v permanentním napětí či stresu, není schopné učit se a rozvíjet své schopnosti, rozvíjí se u něj deprivace a následuje opožďování ve vývoji.

Prioritou metodiky strukturovaného učení je nácvik funkční komunikace, pracovního a sociálního chování. Znamená to, udělat dětem svět přehlednější tak, aby se mohly naučit chápat, co se po nich chce a přijatelným způsobem mohly pochopit to, co je obklopuje.

Systém strukturovaného učení zahrnuje i hmotnou podporu, která dětem s autismem, poruchami autistického spektra, mentálním postižením, poruchami komunikace (vývojová dysfázie), poruchami pozornosti, chování (ADD, ADHD), či kombinací těchto poruch, poskytuje opěrné body: strukturu prostoru, času, pracovní i volné činnosti. Jejím prostřednictvím dítě získává informace: KDY, KDE, CO, JAK, JAK DLOUHO a PROČ.