Uzavření MŠ od 1. 3. do 21. 3. 2021

Milí rodiče,

z důvodu USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 je MŠ UZAVŘENA OD 1. 3. DO 21. 3. 2021.

INFORMACE Z MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

– dětí v mateřské škole,
– dětí v přípravné třídě,
– žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
– dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
– žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9
školského zákona,
– žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola
dvouletá,
– ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých
specifických případech v provozu.

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přejeme vám všem hodně zdraví a pokud možno dobré nálady a energie.

Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky.

kolektiv MŠ Tlumačov

 

 

Otevření MŠ 25. 5. 2020