Informace k otevření MŠ 12. 4. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

právě jsem obdrželi zprávu, že naši MŠ můžeme otevřít v pondělí 12. 4. 2021.

JELIKOŽ JSME MATEŘSKÁ ŠKOLA ZŘÍZENÁ PODLE §16 odst. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA – JE UMOŽNĚNA PŘÍTOMNOST V MŠ VŠEM DĚTEM.

Návrat dětí do školky je podmíněn antigenním testováním 2x týdně. K testování budou použity neinvazivní antigenní testy (výtěr z kraje nosu) a tyto testy nám poskytne stát. Testy se budou provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek. Vstup do MŠ je podmíněn provedením testu.

Jelikož nejsme zdravotní zařízení, nebudeme odběr z nosu dítěte provádět my, ale odběr si provedete u dítěte sami, vzorek nám předáte a my ho vyhodnotíme. Poté musíte vyčkat 15 minut na výsledek testu. Až poté budete moci odejít. Prosím počítejte, že Vám v tyto dny předávání dětí zabere více času.

Děti nejsou povinny v MŠ nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Z důvodu objednání jídla nás, prosím, předem informujte, kdo se v pondělí do MŠ nedostaví.

Už se na děti moc těšíme!!!!!!!

kolektiv MŠ Klubíčko Tlumačov

Otevření MŠ od 12. 4. 2021 pro všechny naše děti

Uzavření MŠ od 1. 3. do 11. 4. 2021

Milí rodiče,

z důvodu USNESENÍ VLÁDY ČR  je MŠ UZAVŘENA OD 1. 3. DO 11. 4. 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

– dětí v mateřské škole,
– dětí v přípravné třídě,
– žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
– dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
– žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9
školského zákona,
– žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola
dvouletá,
– ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých
specifických případech v provozu.

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přejeme vám všem hodně zdraví a pokud možno dobré nálady a energie.

Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky.

kolektiv MŠ Tlumačov