Třídy

Provoz školy je organizován ve třech třídách: