Režim dne

,,To, co se jednou naučíš,
ti už nikdy nikdo nevezme“

autor neznámý
   7.00 –   8.00 Přicházení dětí
Volné a námětové hry
   8.00 –   8.30 Speciálně pedagogická práce skupinová
   8.30 –   9.00 Preventivní zdravotní pohybové aktivity a rozvoj motoriky
   9.00 –   9.30 Hlavní vzdělávací nabídka
   9.30 – 10.00 přesnídávka
 10.00 – 11.30 Pobyt venku
 11.30 – 12.30 oběd
 12.30 – 14.00 Odpolední odpočinek
 14.00 – 14.30 svačinka
 14.15 – 15.15 Strukturovaná tematicky zaměřená nabídka činností
Nabídka doplňkových programů
odcházení dětí

 

Doplňkové programy:

 12.30 – 14.00 Nabídka socializačních prožitků a zkušeností – každodenně
 14.15 – 15.15 Ostatní programy – každý program 1x týdně

 

Výčet doplňkových programů:

  • Nabídka socializačních prožitků a zkušeností
  • Předškolák
  • Grafomotorika aneb kouzlo pastelek
  • Bazální stimulace