Plán aktivit a činností pro období školního roku 2019/2020

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním
a odkládáním, život utíká.“

Seneca

Září 2019
Zahájení nového školního roku 2019/2020, adaptace nových dětí
Zapracování nových pedagogických pracovníků
Zavedení režimu speciálně pedagogické a vzdělávací práce ve třídách: společně, skupinově, individuálně
Spolupráce se ŠPZ: vstupní diagnostiky, rediagnostiky, adaptace nových dětí

Říjen 2019
Školní informativní schůzka pro rodiče
Zpracování pedagogických diagnostik dětí třídními učitelkami, dle potřeby zpřesnění péče
Zpracování IVP na období 10. – 12. 2019
Konzultace se zákonnými zástupci k IVP na 10. -12. 2019, revize osobních údajů v Dotazníku, zapsání změn
Zapojení rodin dětí do podzimní výzdoby školní zahrady (výrobky z dýní, kaštanů a dalších přírodnin)
Podzimní výzdoba budovy školy
Podzimní zahradní hrátky pro děti a jejich rodiny, včetně pozvání dětí, které již nastoupily do ZŠ
Podzimní prázdniny

Listopad 2019
Příprava ročních inventur majetku za 2019
Cvičný požární poplach

Prosinec 2019
Vyrábění novoročních přáníček
Mikulášská návštěva ve školce
Vánoční výzdoba školy
Těšíme se na Vánoce – společný program s dětmi všech tříd
Vánoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
Roční inventury majetku za rok 2019
Vánoční prázdniny

Leden 2020
Vyhodnocení IVP za období 10. – 12. 2019, zpracování IVP na období 1. – 3. 2020
Konzultace se zákonnými zástupci k ukončenému IVP za 10. -12. 2019, a novému na 1. – 3. 2020
Vyhodnocení výsledků ročních inventur majetku 2019

Únor 2020
Třídní schůzky pro rodiče dětí dle tříd
Vypracování autoevaluačních zpráv dle tříd za období 1. pololetí školního roku 2019/2020
Revize pedagogických diagnostik dětí za 1. pololetí třídními učitelkami, dle potřeby zpřesnění péče
Spolupráce se ŠPZ při posuzování školní zralosti dětí, odklady PŠD
Předpoklad počtu dětí a volných míst dle tříd pro školní rok 2020/2021

Březen 2020
Jarní prázdniny
Školní karneval (včetně přípravy masek, soutěží)
Cvičný požární poplach

Duben 2020
Vyhodnocení IVP za období 1. – 3. 2020, zpracování IVP na období 4. – 6. 2020
Konzultace se zákonnými zástupci k ukončenému IVP za 1. – 3. 2020 a novému na 4. – 6. 2020
Spolupráce se ŠPZ, popř. se ZŠ k nástupu dětí do školy
Příprava pravidelné roční výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích
Velikonoční prázdniny

Květen 2020
Výroba dárečků pro maminky ke Svátku matek
Konzultační den a zápis dětí pro školní rok 2020/2021
Vernisáž výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích

Červen 2020
Dětský den v MŠ, soutěžení na školní zahradě
Školní fotografování
Spolupráce se ŠPZ k přijímání nových dětí – Doporučení ke vzdělávání pro šk. r. 2020/2021
Vycházka předškoláků do 1. třídy ZŠ Tlumačov
Školní výlety a vycházky
Ukončení školního roku, zahradní grilování – odpoledne pro děti a jejich rodiče

Červenec 2020
Vyhodnocení IVP za 4. – 6. 2020 a shrnutí za školní rok
Konzultace se zákonnými zástupci k ukončenému IVP za 4. – 6. 2020 a shrnutí za školní rok
Vypracování autoevaluačních zpráv dle tříd za období 2. pololetí a shrnutí za školní rok 2019/2020
Vyhodnocení TVP za školní rok 2019/2020
Prázdninový provoz školy
Celkové zhodnocení končícího školního roku 2019/2020
Letní prázdniny

Srpen 2020
Letní prázdniny
Příprava na nový školní rok 2020/2021
Vypracování a odsouhlasení Ročního plánu na školní rok 2020/2021

____________________________________________________
Plán může být průběžně upravován a doplňován o aktuální akce